Vorige week nam ik spontaan een video op over het wat en het waarom van Heartfulness. Heartfulness is namelijk niet een op zichzelf staand iets maar past feilloos in een ontwikkeling waar we globaal inzitten. Een ontwikkeling van bewustzijnsgroei. Een ontwikkeling naar een andere manier van leven, samenleven, denken, voelen en doen. 

In deze blog wil ik wat dieper ingaan op deze globale ontwikkelingen. We zitten in een transitie van de Age of Pisces naar de Age of Aquarius. Dit is een astrologische gebeurtenis die ik zal proberen eenvoudig uit te leggen. Een uitgebreide en accurate uitleg van wat er gebeurt kun je vinden in deze YouTube video. Kort en simpel gezegd zou je kunnen stellen dat de aarde as van de aarde niet recht omhoog wijst maar een hoek heeft (deze YouTube video maakt dit visueel). Op die manier ‘wijst’ de as van de aarde tijdens de lente equinox (21 maart) naar een bepaald sterrenbeeld. Dit is de Age waarin we leven. De tijd waarin de as van de aarde naar een bepaald sterrenbeeld wijst is 2.160 jaar. Dat wil zeggen dat iedere 2.160 jaar er een nieuw tijdperk aanbreekt waarin we in de energie van een nieuw sterrenbeeld komen. Omdat niet alle sterrenbeelden even groot zijn en er sprake is van overlap (zie eerste YouTube video) is het mogelijk om als het ware in twee tijdperken tegelijk te zitten. Ook is er onder astrologen discussie over het startpunt van de tijdperken waardoor nooit met zekerheid vastgesteld kan worden wanneer een nieuw tijdperk begint. 

Ondanks deze onzekerheden is het een feit dat we op dit moment in de overgang zitten van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk en dat brengt een universele energetische shift met zich mee. Je zou kunnen zeggen dat de hele wereld van een Vissen persoonlijkheid en oriëntatie shift naar een Waterman persoonlijkheid en oriëntatie. Kort gezegd is Vissen een emotioneel water teken en Waterman een intellectueel lucht teken.
Het Vissen tijdperk werd gedomineerd door hiërarchie, de uitspraak ‘To be or not to be’ van Shakespeare’s Hamlet zou de slogan kunnen zijn van het Vissen tijdperk. In dit tijdperk is het van essentieel belang om iets of iemand te vinden waar je in kunt geloven om dit iets of iemand als leiding in je leven te volgen. Dit kan een religie, een guru, een politieke stroming, ideologie of zelfs werk zijn. De (spirituele) sleutels en geheimen van het leven waren verborgen en alleen toegankelijk voor de ingewijden.
Het Waterman tijdperk wordt gekenmerkt door netwerken, kennis en informatie worden voor iedereen toegankelijk en is niet meer in handen van de machtige few. In plaats van ‘I believe’ wordt het Waterman tijdperk gekenmerkt door ‘I know’. Het focus ligt niet langer op identiteit en bestaan (“to be or not to be”) maar op het accepteren van jezelf al ‘heel’ persoon (“be to be”) die het niet nodig heeft om te geloven in iets buiten zichzelf. Alle kennis en wijsheid die je nodig hebt liggen besloten in jezelf, je bent je eigen leider en het is niet langer nodig je te verbinden aan een leider buiten jezelf. 

Als we deze ontwikkeling plaatsen in het plaatje van het menselijke energetische systeem en de chakra zou je kunnen stellen dat we in het Vissen tijdperk vooral geleefd vanuit ons derde chakra, de Solar Plexus. Het chakra waar onze wilskracht en identiteit ligt, het chakra van onze innerlijke zon en ook het chakra van dominantie en macht. Met de shift naar het Waterman tijdperk gaan we meer leven vanuit ons vierde chakra, de Hart chakra. Het chakra van verbondenheid, compassie en liefde. 

Een andere globale ontwikkeling getuigd als het ware van dezelfde shift alleen vanuit een andere invalshoek. Het is een aanbreken van de Time of the Sixth Sun. De tijd die de aarde nodig heeft om door alle twaalf de sterrenbeelden te reizen is 12 x 2.160 = 25.920 jaar. In de periode waarin we op dit moment leven is zo’n galactische cyclus tot einde gekomen. De Maya noemden deze cyclus The Pleiadian Cycle. Gedurende deze cyclus doorleefden onze voorouders vijf tijdperken, vijf zonnen, van ieder zo’n 5.200 jaar. Nu komen we in het tijdperk van de Sixth Sun.
Het tijdperk van de zesde zon is het tijdperk van ontwaken in ons hartbewustzijn. Dit ontwaken in ons hartbewustzijn is essentieel, het maakt de mensheid een integraal onderdeel van alles wat is op aarde, één met al wat is. Dit bewustzijn is noodzakelijk om de aarde te kunnen redden en te evolueren als mens.

Tenslotte wordt er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde en het belang van heart-centered living, bijvoorbeeld door Heartmath Institute. Waar lange tijd werd gedacht dat onze hersenen superieur waren en ons hart aanstuurden, wordt uit onderzoek steeds duidelijker dat dit een te simplistisch idee van de werkelijkheid is. Zo is duidelijk geworden dat het electromagnetische veld van het hart vele malen krachtiger is dan het elektromagnetische veld van de hersenen en dat dit electromagnetische veld beïnvloedt wordt door emoties. Deze zelfde emoties hebben invloed op het fysieke welzijn van het lichaam. Emoties beïnvloeden het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Je zou dus kunnen stellen dat het functioneren van het hart direct lichamelijke gezondheid beïnvloedt. Het percentage neurale cellen in het hart is gelijk aan het percentage neurale cellen in je hersenen. Er is duidelijk geworden dat je hart korte en lange termijn geheugen heeft en hierover signalen naar de hersenen stuurt. Ook blijkt dat het hart meer informatie naar de hersenen stuurt dan dat de hersenen informatie naar het hart sturen… Je hartfrequentie kan zich, door het krachtige elektromagnetische veld, aanpassen op de frequentie van mensen en dingen om je heen, dit verklaar hoe sommige mensen of situaties je energie kunnen geven en andere situaties of mensen je leeg laten lopen.

Kortom, meer en meer wordt het hart het middelpunt van ons functioneren en niet ons brein. Mijns inziens is het niet voor niets dat het hart ons midden is en niet ons hoofd. Leven vanuit ons centrum betekent leven vanuit ons hart. Onze gevoelens leidend laten zijn en niet onze gedachten. En Heartfulness neemt je mee op deze reis van bewustwording naar je eigen wonderlijke hart.

 

Ontvang 30 dagen
SNACKS FOR THE HEART
Iedere dag een Heartful moment; makkelijk, snel, licht verteerbaar en vol liefde.
* Door op aanmelden te klikken geef ik Renée Overboom coaching toestemming mij de Snacks for the Heart en andere emails te sturen. Afmelden kan te allen tijde, eenvoudig en zonder consequenties 
close-link